Spójrz na ubezpieczenia jak na narzędzia wspierające Twój Biznes.

od marca 2003 roku działam w branży 

dzisiaj, mając na swoim koncie ponad kilka miliardów ubezpieczonego majątku firmowego 

moi Klienci konsultują ze mną swoje kontrakty, planowane budowy i inwestycje, zakupy maszyn i pojazdów oraz Swoją odpowiedzialność  pod kątem zabezpieczenia ubezpieczeniowego,

dlatego, że rozumiem, że Ubezpieczenia dla Biznesu są bardzo złożonymi produktami i aby Właściciel Firmy otrzymał odszkodowanie z polisy, musi być ona dobrana z aptekarską dokładnością

 

Referencje

Cutman Sp. z o.o.

Spółka Cutman sp. z o.o. zaświadcza ścisłą współpracę z agentem ubezpieczeniowym Panią Katarzyną Żęgota działającą pod firmą SUPPORT Biznesu. Pani Kasia jest wszechstronnym doradcą w zakresie szeroko pojętych ubezpieczeń. W kontaktach z klientem wykazuje się szeroką wiedzą na temat sprzedawanych produktów jak i doświadczeniem popartym długoletnią praktyką a usługi przez nią świadczone są godne polecenia. Prezes Zarządu Łukasz Szloser

Usługi Tomasz Matusiak

Polecamy współpracę z Panią Katarzyną ŻEGOTA, firmom, które chcą zadbać o rzetelne zabezpieczenie swojego majątku . Moje zadowolenie wynika z profesjonalnej znajomości oraz dbałości w doborze produktów ubezpieczeniowych. Firma Pani Katarzyny Żegota, obsługuje mnie w zakresie : - ubezpieczenia OC firmy - ubezpieczenia posiadanych budynków i magazynów firmowych - ubezpieczenia grupowego moich pracowników - ubezpieczenia pojazdów mechanicznych w zakresach AC, OC i NW. Będąc zadowolonym z jakości obsługi świadczonej przez Panią Katarzynę Żegota obsługi, powierzyłem jej również ubezpieczenie moje majątku prywatnego oraz korzystam z ubezpieczeń moich wyjazdów zagranicznych. Tomasz Matusiak

Chętnie poznam Twój Biznes, czym się zajmujesz, jakie masz mocne strony.

Szczerze porozmawiam z Tobą o tym jak i kiedy zadziała ubezpieczenie. A mając dużą wiedzę z zakresu działalności różnorodnych branż oraz jak ze sobą współpracują, mogę przewidzieć ewentualne zagrożenia, a to przekłada się na zwiększenie precyzji w dopasowaniu ubezpieczenia.