UTRATA DOCHODU i NNW: zawody medyczne; sport; osoby aktywne zawodowo

Co to jest?

Ubezpieczenie dające wsparcie finansowe osobie, która zachorowała i/lub uległa nieszczęśliwemu wypadkowi i nie może wykonywać aktualnego zawodu/specjalizacji lub sportu zawodowego.

Kiedy zadziała?

Działa od chwili orzeczenia o chorobie lub zaistnienia nieszczęśliwego wypadku powodujący niezdolność do pracy lub śmierć ubezpieczonego.

Dla kogo?

Osoby czynne zawodowo oraz osoby niepracujące w wieku 16 – 80 lat, przy czym świadczenia z tytułu całkowitej trwałej lub okresowej niezdolności do pracy, dostępne są do 65 roku życia.

Jaki ma zakres?

 • śmierć w następstwie NNW
 • inwalidztwo
 • całkowita trwała niezdolność do pracy
 • całkowita okresowa niezdolność do pracy

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

 • śmierć NNW; suma ubezpieczenia (do 10-krotności przychodów za ostatnie 12 miesięcy)
 • inwalidztwo; suma ubezpieczenia (do 10-krotności przychodów za ostatnie 12 miesięcy)
 • trwała niezdolność do pracy; suma ubezpieczenia (do 10-krotności przychodów za ostatnie 12 miesięcy);
 • okresowa niezdolność do pracy; suma ubezpieczenia (miesięczne świadczenie nie może przekroczyć 65% średniego miesięcznego przychodu)
 • dla lekarzy i innych zawodów medycznych: zakażenie wirusem HIV i WZW B/C; suma ubezpieczenia 100.000zł i 20.000zł lub 200.000zł i 40.000zł
 • świadczenie pogrzebowe do 25.000zł
 • dostosowanie do życia w niepełnosprawności do 200.000zł
 • dzienne świadczenie szpitalne do 500zł/dobę
 • świadczenia kosztów medycznych do 10.000zł
 • trwałe uszczerbki – zgodnie z tabelą zawartą w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Kiedy nie zadziała?
na przykład:

 • jeżeli choroba lub uszkodzenie ciała, przed zawarciem ubezpieczenia było już konsultowane lub leczone pod nadzorem lekarza (z wyłączeniem stanów uzgodnionych z ubezpieczycielem i wpisanych w polisę)
 • choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa, stawów itp (pełny zakres w OWU)
 • śmierć naturalna

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

[dropshadowbox align=”none” effect=”arima madurai” width=”300px” height=”130px” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]W razie pytań, zapraszam do kontaktu
 603 130 246
biuro@supportbiznesu.pl[/dropshadowbox]