Ubezpieczenie Firmy

Co to jest?

Jest to bardzo szerokie ubezpieczenie, które rekompensuje utracony majątek firmowy w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia losowego.

Kiedy zadziała?

– nieprzewidziane zdarzenie wywołane ogniem, wybuchem gazu, zalaniem, powodzią, upadkiem statku powietrznego, uderzeniem pojazdu, huku ponaddźwiękowego, gradu, huraganu, lawiny, trzęsienia ziemi, uderzeniem pioruna, upadkiem drzew i masztów, dymu, sadzy, wybuchu oraz inne nie wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia

– nieznany sprawca zniszczy Twoje mienie

– gdy dojdzie do kradzieży lub usiłowania kradzieży

– zniszczenie lub utrata elektroniki stacjonarnej i przenośnej oraz sprzętu medycznego

– stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych, neonów świetlnych, chłodni sklepowych

– utrata transportowanego środka obrotowego pojazdem własnym lub na zlecenie pojazdem firmy transportowej (OC przewoźnika międzynarodowego pokrywa równowartość w SDR za kilogram brakującej wagi brutto)

– assistance: pomoc techniczna i medyczna

– następstwa nieszczęśliwych wypadków osób objętych polisą bez względu na formę zatrudnienia

Dla kogo?

Każdy kto prowadzi firmę, nawet w miejscu zamieszkania

Jaki ma zakres?

-ogień i inne zdarzenia losowe lub wariant AllRisk

– wandalizm

– kradzież

– elektronika

– stłuczenie szyb i innych przedmiotów szklanych

– cargo

– assistance

– następstwa nieszczęśliwych wypadków

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Suma ustalana jest indywidualnie, w zależności od ubezpieczanego przedmiotu. Podstawą są faktury zakupu, ewidencja środków trwałych lub wartość rynkowa np. budynków.

Kiedy nie zadziała?
na przykład:

– jeżeli budynek jest nieużytkowany powyżej 60 dni

– jeżeli nie ma wymaganych przeglądów technicznych

– jeżeli pracownicy nie posiadają poświadczonych kwalifikacji (jeżeli są wymagane)

– jeżeli stan faktyczny zabezpieczenia mienia jest niegodny z danymi podanymi do ubezpieczenia

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

[dropshadowbox align=”none” effect=”arima madurai” width=”300px” height=”130px” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]W razie pytań, zapraszam do kontaktu
 603 130 246
biuro@supportbiznesu.pl[/dropshadowbox]