Odpowiedzialność Cywilna Firmy

Co to jest?

Jest to ubezpieczenie, które pokrywa różnego rodzaju szkody, wyrządzone osobie trzeciej (kontrahent, klient, przechodzień na ulicy itp.) lub wyrządzone w mieniu osoby trzeciej (uszkodzenie cudzego budynku, maszyny, ubrania, zwierząt, produktów itp.)

Kiedy zadziała?

Jeżeli Twój produkt lub wykonywana usługa, działanie doprowadzi do uszczerbku na zdrowiu osoby trzeciej lub na mieniu (samochody, budynki, ubrania, maszyny, towar, rośliny itp.) osoby trzeciej.

Dla kogo?

Każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą powinna posiadać polisę odpowiedzialności cywilnej (chociażby dlatego, że może zalać sąsiadów lub wynajmowany lokal w trakcie wykonywania swojej pracy).

Jaki ma zakres?

-odpowiedzialność deliktowa (czynności wnikające z codziennych prac),

-odpowiedzialność kontraktowa (czynności wynikające z podpisanej umowy)

-odpowiedzialność za produkt (rzeczy, które wyprodukował przedsiębiorca, również z półproduktów)

-szkody wyrządzone nieumyślnie, również w wyniku rażącego niedbalstwa (jako właściciel firmy odpowiadasz za działania swoich pracowników)

-utracone korzyści i inne wynikające z danego zdarzenia straty

-koszty związane z obroną sądową oraz wyceny rzeczoznawców

-szkody wyrządzone przez podwykonawców

-szkody powstałe w mieniu, w skutek źle wykonanego kontraktu (nie obejmuje gwarancji/rękojmi)

-szkody powstałe w wyniku działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów

-szkody powstałe w wyniku użytkowania pojazdów niepodlegających rejestracji

-szkody powstałe w podziemnych instalacjach i urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług

-polisa może działać na terenie całego świata

Dodatkowo można wykupić klauzule, które są zawarte w ogólnych warunkach danej firmy ubezpieczeniowej lub na pisemny wniosek może być ustalona indywidualna klauzula zgodna z potrzebami ubezpieczonego.

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Zwyczajowo przyjęło się, że minimalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000zł, a górną granicę ustala ubezpieczony. Dodatkowo można określić inne sumy ubezpieczenia w poszczególnych klauzulach.

Kiedy nie zadziała?
na przykład:

-jeżeli twój produkt jest na gwarancji/rękojmi to musisz naprawić go sam

-jeżeli wykonujesz np. usługę wymiany kanalizacji i źle ją wykonasz, to za źle zamontowane rury nie będzie wypłaty roszczenia, tylko za zniszczone np. meble

-jeżeli dostarczasz jakieś elementy do maszyn i będą ona wadliwe, to za te elementy nie będzie odpowiedzialności, będzie odpowiedzialność, jeżeli one uszkodzą tę maszynę lub inne przedmioty

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polis.

[dropshadowbox align=”none” effect=”arima madurai” width=”300px” height=”130px” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]W razie pytań, zapraszam do kontaktu
 603 130 246
biuro@supportbiznesu.pl[/dropshadowbox]