Ubezpieczenie Danych Osobowych i w razie Ataków Hakerskich

Co to jest?

Jest to ubezpieczenie, które pokrywa koszty związane z incydentem informatycznym,

Kiedy zadziała?

– naruszenie danych osobowych, za które odpowiadasz

– naruszenie bezpieczeństwa informacji

– naruszenie praw autorskich i pokrewnych praw (szkody wizerunkowe)

– ataki hakerskie

– odzyskanie danych i utracone z tym faktem zyski

– pomoc specjalistyczna w informatyce śledczej

Dla kogo?

Każda firma, która przetwarza i przechowuje dane osobowe oraz działa w przestrzeni wirtualnej

Jaki ma zakres?

– odpowiedzialność cywilna z tytułu naruszenia prywatności, w tym za wyciek danych osobowych

– koszty odpowiedzialności regulacyjnej z tytułu naruszenia prywatności, w tym za wyciek danych osobowych

– koszty obsługi incydentu informatycznego, w tym koszty reakcji na incydent i koszty zarządzania kryzysowego

– odpowiedzialność cywilna za szkody (inne niż rzeczowe i osobowe) spowodowane przez system informatyczny ubezpieczonego

– odpowiedzialność cywilna z tytułu bezprawnych czynów multimedialnych

– koszty wymuszonych płatności

– utracony zysk i koszty odtworzenia zasobów cyfrowych

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Do 5.000.000zł

Kiedy nie zadziała?
na przykład:

– roszczeń wynikających z nieszyfrowania danych na przenośnych nośnikach

-szkody spowodowane brakiem lub zakłóceniem zasilania elektrycznego, działania satelity, brakiem dostaw gazu, wody, łączności telefonicznej, kablowej, telekomunikacyjnej lub innych mediów

-kontraktowe zobowiązania inne niż zobowiązanie do zachowania poufności lub ochrony prywatności

– straty wynikające z oszustw cyfrowych (np. błędne dokonanie przelewu)

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

[dropshadowbox align=”none” effect=”arima madurai” width=”300px” height=”130px” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]W razie pytań, zapraszam do kontaktu
 603 130 246
biuro@supportbiznesu.pl[/dropshadowbox]