OC Zawodowe

Co to jest?

Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, nakładane odgórnie przez ustawę dotyczącą konkretnego zawodu. Do tej polisy można dokupić ubezpieczenie dobrowolne(podwyższa sumę ubezpieczenia oraz rozszerza zakres odpowiedzialności)

Kiedy zadziała?

W sytuacjach niepożądanych wywołujących szkodę osobową lub majątkową, związanych ściśle z wykonywanym zawodem.

Dla kogo?

Dla każdej osoby, która wykonuje zawód objęty ustawowym ubezpieczeniem oraz posiadającej odpowiednie uprawnienia.

Jaki ma zakres?

Odpowiedzialność cywilna obowiązkowa zgodna z ustawą

Dodatkowa suma Ubezpieczenia w odpowiedzialności cywilnej

Dodatkowe klauzule, które różnią się w zależności od ubezpieczanego zawodu

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Sumę Ubezpieczenia określa ustawa w zależności od zawodu.

Dodatkowy limit odpowiedzialności ustalany jest indywidualnie, w zależności od zawodu, zakresu oraz towarzystwa ubezpieczeniowego

Zwyczajowo przyjmuje się minimalną sumę Ubezpieczenia 50.000zł

Kiedy nie zadziała?
na przykład:

– jeżeli klient wejdzie do biura rachunkowego i potknie się o leżący na podłodze kabel(potrzebna jest podstawowa polisa OC Firmy)

– jeżeli lekarz zatrudniony jest na umowę o pracę w szpitalu, a zdarzenie dzieje się w prywatnym gabinecie i nie posiada dodatkowego Ubezpieczenia

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

[dropshadowbox align=”none” effect=”arima madurai” width=”300px” height=”130px” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]W razie pytań, zapraszam do kontaktu
 603 130 246
biuro@supportbiznesu.pl[/dropshadowbox]