Ubezpieczenia Osobowe/Na Życie

Co to jest?

Jest to ubezpieczenie, które chroni Ciebie, Twoją rodzinę i  Twoich pracowników w razie wystąpienia uszczerbku na zdrowiu, zachorowania lub śmierci oraz umożliwia wypłatę określonej kwoty w wyznaczonym przez Ciebie czasie.

Kiedy zadziała?

W zależności od wariantu wybranego Ubezpieczenia:

– wszelkiego rodzaju złamania

– poważne operacje

– poważne zachorowania

– śmierć

– zabezpieczenie działalności w razie śmierci właściciela firmy

– przejście na emeryturę

– urodzenie dziecka

– środki finansowe dla dziecka po ukończeniu określonego wieku

– zwolnienie pracodawcy z odprawy pośmiertnej dla rodziny pracownika

– zabezpieczenie cesji(można ją wpisać w dowolnym momencie trwania polisy)

Dla kogo?

– właściciele firm

– zarząd spółek

– pracownicy i ich rodziny

Jaki ma zakres?

Zakres polis osobowych/na życie jest bardzo rozbudowany i zależny od celu jej przeznaczenia. Polisy mogą być:

– emerytalne

– w razie choroby i/lub śmierci

– pod cesję

– zabezpieczające przyszłość

– zabezpieczające rodzinę

– itp.

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Najniższa suma Ubezpieczenia to 10.000zł, a najwyższa może być nawet na kilka milionów złotych. Jest to głownie uzależnione od dochodów osoby ubezpieczonej.

Kiedy nie zadziała?

Jeżeli osoba ubezpieczona popełni samobójstwo przed upływem 2 lat, mówi o tym kodeks cywilny art.833.

Jeżeli osoba ubezpieczona zatai chorobę, a później wystąpi z roszczeniem o wypłatę np. za operację związaną z tą konkretną chorobą.

Jeżeli pobyt w szpitalu był krótszy, niż definiują to ogólne warunki Ubezpieczenia.

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

Skontaktuj się ze mną
Tel: 603 130 246
biuro@supportbiznesu.pl