Ochrona Należności

Co to jest?

Ubezpieczenie, z którego zostanie wypłacone roszczenie, jeżeli twój kontrahent nie wywiąże się z opłacenia faktury

Kiedy zadziała?

Jeżeli twój kontrahent, mimo działań prewencyjnych, nie opłaci wystawionej przez ciebie faktury i siedziba firmy znajduje się na liście państw objętych polisą

Dla kogo?

Każda firma, która obawia się, że kontrahent może nie wywiązać się z zobowiązania finansowego.

Jaki ma zakres?

– badanie twoich kontrahentów

– polubowne egzekwowanie należności

– wypłata roszczenia

– egzekwowanie na drodze sądowej należności

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Standardowa suma Ubezpieczenia wynosi do 1.000.000zł Indywidualnie rozpatrywane są wyższe sumy ubezpieczenia

Kiedy nie zadziała? (przykład)

– jeżeli dochodzi do sporu i twój kontrahent udowodni, że nie ma obowiązku spłaty całości lub części należności

– jeżeli ty lub twój reprezentant nie dopełnicie formalności wynikających z kontraktu

– w przypadku wysłania do innego kraju, niż kraj odbiorcy

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy

Skontaktuj się ze mną
Tel: 603 130 246
biuro@supportbiznesu.pl