Faktoring

Co to jest?

Instytucja finansująca, przyśpiesza wypłatę należności, do 1 dnia roboczego, z faktury, którą wystawiłeś kontrahentowi, z odroczoną płatnością np. 90 dni.

Kiedy zadziała?

Działa w chwili zgłoszenia przez ciebie, danej faktury, instytucji finansującej, po wcześniejszym zgłoszeniu danego kontrahenta

Dla kogo?

Wszystkie firmy, które chcą zachować płynność finansową i wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności i nie chcą lub nie mogą otrzymać kredytu obrotowego

Jaki ma zakres?

– wcześniejsza wypłata gotówki z faktury

– monitorowanie wierzytelności u kontrahenta

Jaka jest suma Ubezpieczenia?

Ustalana jest indywidualnie z każdym klientem. Zwyczajowo do przewidywanych obrotów kwartalnych lub półrocznych

Kiedy nie zadziała? (przykłady)

– transakcji między podmiotami, które powiązane są kapitałowo lub osobowo

– wsparcia w pozyskaniu funduszy europejskich

Szczegółowe informacje zawarte są w ogólnych warunkach ubezpieczeń, z którymi warto zapoznać się przed podpisaniem polisy.

Skontaktuj się ze mną
Tel: 603 130 246
biuro@supportbiznesu.pl